Τι είναι το ΜΜΕΗR

 

ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το έργο MMEHR Multidimensional and Multicultural Expertise of Human Resources Professionals ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2019 με σκοπό την προώθηση της καινοτόμου διδασκαλίας / μάθησης στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τις προηγμένες πολυδιάστατες και πολυπολιτισμικές δεξιότητες 4.0.

Κύκλος Μαθημάτων MMEHR

MMEHR Course
Ο κύκλος μαθημάτων του MMEHR "Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0", είναι τώρα διαθέσιμος διαδικτυακά, με ανοιχτή πρόσβαση, στις γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμάνικα, Γερμανικά και Τούρκικα.

MMHER Τεχνικές Κατευθυντήριες

Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Πολυπολιτισμικής Αναγνώρισης και Αξιολόγησης 4.0 για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Διαθέσιμο σε English, Ελληνικά, Italiano, Română, Deutsch, Türkçe.

Quality Guide Cover EL

 

MMEHR

Εγχειρίδιο MMEHR

MMEHR Handbook

Το Εγχειρίδιο MMEHR είναι ένα από τα συστατικά της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης διδακτικού περιεχομένου MOOC.

Τώρα διαθέσιμο στο διαδίκτυο, με ανοιχτή πρόσβαση, στις γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά, το Εγχειρίδιο παρέχει στρατηγική και καθοδήγηση για τη χρήση του κύκλου μαθημάτων.

English MMHER handbook
MMHER handbook (summary)

Italian MMHER handbook
MMHER handbook (summary)

Greek MMHER handbook
MMHER handbook (summary)

Romanian MMHER handbook
MMHER handbook (summary)

German MMHER handbook
MMHER handbook (summary)

Turkish MMHER handbook
MMHER handbook (summary)

Η κοινότητα MMEHR

https://www.facebook.com/groups/449644925704490

Η κοινότητα MMEHR ενώνει εμπειρογνώμονες και εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται ή έχουν ολοκληρώσει το μάθημα MMEHR ως περιβάλλον που παραμένει ανοιχτό για εικονικές συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών μετά το τέλος του έργου.

MMEHR Ανασκόπηση Τύπου

Press review

Δημοσίευση άρθρων και μετάδοση συνεντεύξεων εταίρων σχετικά με το έργο MMEHR.

Νέα MMEHR

  • Δημοσίευση άρθρων και μετάδοση συνεντεύξεων εταίρων σχετικά με το έργο MMEHR
  • Στο τέλος του έργου, τα αποτελέσματα του MMEHR χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν από ένα ευρύ ευρωπαϊκό ακροατήριο.
  • Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, η ομάδα έργου δεν μπόρεσε να συναντηθεί αυτοπροσώπως, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά διοργάνωσε συνεχώς διαδικτυακές συναντήσεις.
  • Η κοινότητα MMEHR ενώνει εμπειρογνώμονες και εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται ή έχουν ολοκληρώσει το μάθημα MMEHR ως περιβάλλον που παραμένει ανοιχτό για εικονικές συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών…
  • Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του MMEHR παρουσιάζει το μάθημα MMEHR και το Εγχειρίδιο MMEHR, το οποίο διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά.

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη MMEHR

MMHER toolkit

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη MMEHR διδακτικού περιεχομένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR

O σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR έχει βασικό στόχο την ανάπτυξη του μαθήματος «Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων - Βιομηχανία 4.0»

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα MMEHR

ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ 4.0
Πληροφορίες και εγγραφή