Τι είναι το ΜΜΕΗR

 

ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το έργο MMEHR Multidimensional and Multicultural Expertise of Human Resources Professionals ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2019 με σκοπό την προώθηση της καινοτόμου διδασκαλίας / μάθησης στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τις προηγμένες πολυδιάστατες και πολυπολιτισμικές δεξιότητες 4.0.

Κύκλος Μαθημάτων MMEHR

MMEHR Course
Ο κύκλος μαθημάτων του MMEHR "Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0", είναι τώρα διαθέσιμος διαδικτυακά, με ανοιχτή πρόσβαση, στις γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμάνικα, Γερμανικά και Τούρκικα.

MMHER Τεχνικές Κατευθυντήριες

Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Πολυπολιτισμικής Αναγνώρισης και Αξιολόγησης 4.0 για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Διαθέσιμο σε English, Ελληνικά, Italiano, Română, Deutsch, Türkçe.

Quality Guide Cover EL

 

MMEHR

Εγχειρίδιο MMEHR

MMEHR Handbook

Το Εγχειρίδιο MMEHR είναι ένα από τα συστατικά της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης διδακτικού περιεχομένου MOOC.

Τώρα διαθέσιμο στο διαδίκτυο, με ανοιχτή πρόσβαση, στις γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά, το Εγχειρίδιο παρέχει στρατηγική και καθοδήγηση για τη χρήση του κύκλου μαθημάτων.

MMHER handbook, summary, English
MMHER handbook, summary, Italian
MMHER handbook, summary, Greek
MMHER handbook, summary, Romanian
MMHER handbook, summary, German
MMHER handbook, summary, Turkish

Νέα MMEHR

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη MMEHR

MMHER toolkit

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη MMEHR διδακτικού περιεχομένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR

O σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR έχει βασικό στόχο την ανάπτυξη του μαθήματος «Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων - Βιομηχανία 4.0»

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα MMEHR

ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ 4.0
Πληροφορίες και εγγραφή