Η Κοινότητα MMEHR

Join the MMEHR Community

Η κοινότητα MMEHR ενώνει εμπειρογνώμονες και εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται ή έχουν ολοκληρώσει το μάθημα MMEHR ως περιβάλλον που παραμένει ανοιχτό για εικονικές συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών μετά το τέλος του έργου.

Η κοινότητα MMEHR θα παρέχει υποστήριξη για την περαιτέρω ενίσχυση των επαγγελματιών του τομέα των ανθρώπινων πόρων, μέσω συζητήσεων μεταξύ ομοτίμων και ανταλλαγής προτάσεων, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των πολυπολιτισμικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του μαθήματος MMEHR σε εργασιακά πλαίσια.

 

Γίνετε μέλος της Kοινότητας MMEHR

Join the MMEHR Community