Κύκλος Μαθημάτων MMEHR

MMEHR Course

Ο κύκλος μαθημάτων του MMEHR "Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0", είναι τώρα διαθέσιμος διαδικτυακά, με ανοιχτή πρόσβαση, στις γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμάνικα, Γερμανικά και Τούρκικα.        

Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, όπως η απασχόληση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ένταξη των ατόμων με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και για τη δημιουργία μιας αρμονικής, κοινωνίας χαμηλών συγκρούσεων. 

Επισκόπηση όλων των μαθημάτων του MMEHR στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Γερμανικά και Τούρκικα.
Απευθείας πρόσβαση στο "Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0.

Η βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών του Ανθρώπινου Δυναμικού που εργάζονται με άτομα που έχουν πολυπολιτισμικό υπόβαθρο αποσκοπεί επομένως να συμβάλει σε μια συνεκτική κοινωνία.

Ο κύκλος μαθημάτων MMEHR προσφέρει στους φοιτητές και τους διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού να αποκτήσουν μια ειδική εμπειρία υψηλής ποιότητας στις πολυπολιτισμικές και πολυδιάστατες πτυχές της παρούσας αγοράς εργασίας. Το μάθημα MMEHR θα υποστηρίξει επίσης την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας των εκπαιδευομένων, παρέχοντας εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του τρέχοντος πολυπολιτισμικού και πολυδιάστατου κόσμου.