MMEHR Kursu

MMEHR Course

 

MMEHR kursu "İnsan Kaynakları çok kültürlü tanıma ve değerlendirme 4.0" artık İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Rumence, Almanca ve Türkçe dillerinde çevrimiçi olarak erişime açıktır.

Kursa erişimden önce lütfen rehberi okuyunuz ve ardından öğrenme platformuna ücretsiz kayıt olunuz.

Tüm MMEHR eğitimlerine İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Rumence, Almanca ve Türkçe dillerinde genel bakış. 
İnsan Kaynakları çok kültürlü tanıma ve değerlendirme 4.0 eğitimine doğrudan erişim.

İstihdam edilme gibi toplumun çeşitli alanlarına eşit erişim fırsatlarının sağlanması, çok kültürlü bir geçmişe sahip bireylerin tam entegrasyonu ve aynı zamanda uyumlu, düşük çatışmalı bir toplum yaratılması için gerekli bir ön koşuldur. 
Bu nedenle çok kültürlü geçmişe sahip bireylerle çalışan IK profesyonellerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi uyumlu bir topluma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
MMEHR kursu, öğrencilere ve İK yöneticilerine mevcut işgücü piyasasının çok kültürlü ve çok boyutlu yönleri hakkında üst düzey uzmanlık edinmelerini sağlar.
MEHR kursu aynı zamanda mevcut çok kültürlü ve çok boyutlu dünyayı daha iyi anlamak ve yorumlamak için araçlar sağlayarak öğrencilerin Avrupa vatandaşlığının güçlendirilmesini destekleyecektir.