Etkinlikler

MMEHR öğretmenleri, kursiyerleri ve öğrencileri ve dijital entegrasyon ile öğrenmeyi desteklerken, etkili istihdamı, işgücü piyasasına erişimin kalitesini iyileştirmeyi ve gelecek İK profesyonellerinin kariyerleri boyunca kullanabileceği bir dizi dijital ve çok kültürlü beceri edinmeyi teşvik eden kitlelere ulaşmayı teşvik eder.

MMEHR yaklaşımı sayesinde, İnsan Kaynakları alanında çalışan öğrenciler üst düzey çok kültürlü ve dijital beceri kazanma şansına sahip olacaklar. 

  1. Endüstri 4.0 tekniklerinin etkin bir şekilde kullanmak için çok kültürlü İnsan Kaynaklarını tanıma ve değerlendirme (Endüstri 4.0 “akıllı fabrikalar”)
  2. inovatif ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımları kullanma ve çeşitli düzeylerde dijital entegrasyonu öğrenme, öğretme, eğitim ve gençlik çalışmalarını arttırarak kullanma 
  3. İK tanıma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek için Açık Eğitim Kaynaklarına (OER) erişim ve öğrenmeyi teşvik etmek.