MMEHR news

MULTICULTURALISM & MULTIDIMENSION:
THE KEY COMPETENCES OF A 4.0 HR MANAGER


Bilgi ve ön kayıt

MMEHR nedir

DAHA UYUMLU BİR TOPLUM İÇİN KAPSAMLI VE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM
MMEHR
İnsan Kaynakları Profesyonellerinin farklı açılar ve kültürlerde uzmanlaştırılması 1 Kasım 2019’da İnsan Kaynakları alanında farklı açı ve kültürlerde ileri seviye teknoloji 4.0 kullanımı becerilerine dayalı yenilikçi eğitim/öğrenmeyi teşvik etmek için başlamıştır.