MMEHR Öğrenme Aracı

MMEHR toolkit

Didaktik içerikli MMEHR öğrenme aracı aşağıdakileri içerir:

  • İnsan Kaynakları için Kalite Rehberleri çok kültürlü tanıma ve değerlendirme 4.0 teknikleri
  • Ders programı tasarımı İnsan Kaynakları çok kültürlü tanıma ve değerlendirme 4.0
  • Çevrimiçi MMEHR kursu İnsan Kaynakları çok kültürlü tanıma ve değerlendirme 4.0
  • MMEHR el kitabı