Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη MMEHR

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη MMEHR

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη MMEHR διδακτικού περιεχομένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα :                                                                                                                                                        

  • Οδηγίες Ποιότητας για την πολυπολιτισμική αναγνώριση και τεχνικές αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0
  • Ο σχεδιασμός προγράμματος σπουδών πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0
  • Ο διαδικτυακός κύκλος μαθημάτων MMEHR πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0
  • Το εγχειρίδιο MMEHR