Εγχειρίδιο MMEHR

MEEHR handbook

 

Το Εγχειρίδιο MMEHR είναι ένα από τα συστατικά της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης διδακτικού περιεχομένου MOOC.

Τώρα διαθέσιμο στο διαδίκτυο, με ανοιχτή πρόσβαση, στις γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά, το Εγχειρίδιο παρέχει στρατηγική και καθοδήγηση για τη χρήση του κύκλου μαθημάτων.

Now available online, open access, in the languages English, Italian, Greek, Romanian, German and Turkish, the Handbook provides strategy and guidance to using the course.

English: MMHER handbookMMHER handbook (summary)
Italian: MMHER handbookMMHER handbook (summary)
Greek: MMHER handbookMMHER handbook (summary)
Romanian: MMHER handbookMMHER handbook (summary)
German: MMHER handbookMMHER handbook (summary)
Turkish: MMHER handbookMMHER handbook (summary)