Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων - Βιομηχανία 4.0