Cursul MMEHR

MMEHR Course

 

Cursul MMEHR Recunoașterea și evaluarea multiculturală a resurselor umane 4.0 este acum disponibil online, gratuit, în limbile engleză, italiană, greacă, română, germană și turcă.

Înainte de a accesa cursul, vă rugăm să citiți instrucțiunile și apoi vă rugăm să efectuați înregistrarea gratuit pe platforma de învățare. 

Prezentare generală a tuturor cursurilor MMEHR în engleză, italiană, greacă, română, germană și turcă.
Acces direct la Recunoașterea și evaluarea multiculturală a resurselor umane 4.0.

Garantarea egalității de șanse de acces la diferitele domenii ale societății, cum ar fi ocuparea forței de muncă, este o condiție prealabilă necesară pentru integrarea deplină a indivizilor care au un fundal multicultural, dar și pentru crearea unei societăți armonioase, cu conflict scăzut. Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor în resurse umane care lucrează cu persoane care au un fundal multicultural este, prin urmare, menită să contribuie la o societate coezivă.

Cursul MMEHR oferă studenților și managerilor de resurse umane o expertiză specifică de calitate superioară relevante pentru aspectele multiculturale și multimensionale ale pieței muncii actuale. Cursul MMEHR va susține, de asemenea, abilitarea cetățeniei europene a cursanților, oferind instrumente pentru a înțelege și interpreta mai bine lumea actuală multiculturală și multidimensională.