Invatare

Produsele specifice MMEHR Curs online „Recunoașterea și evaluarea multiculturală 4.0  a Resurselor Umane” și kit-ul de învățare de tip MOOC vor face posibile:

(1) Conștientizarea studenților și a formatorilor cu privire la posibilitatea dobândirii de competențe TIC pentru a preda și studia tehnici 4.0 multiculturale legate de recunoașterea / gestionarea / evaluarea resurselor umane, în conformitate cu căile strategice indicate în definiția Industriei 4.0 ("fabrici inteligente").

(2) Crearea unui curriculum educațional multidisciplinar, bazat pe probleme reale de viață ale formatorilor și studenților, care implică sectorul recunoașterii / managementului resurselor umane; identificarea nevoilor de instruire și a abilităților transversale necesare pentru dezvoltarea de aptitudini și competențe multiculturale la nivel înalt.

(3) Distribuirea conținuturilor educaționale pentru profesioniștii din domeniul resurselor umane (cursuri de trainer pentru traineri) pentru învățare și predare folosind OER sprijinirea implementării Comunicării din 2013 privind deschiderea educației prin promovarea și dezvoltarea de noi moduri de predare, în special prin noi forme de învățare personalizată și utilizarea strategică a OER-urilor.

(4) Contributia la reformele necesare legate de Agenda de Modernizare a UE din 2011, sporind învățarea pe tot parcursul vieții prin crearea unor metode de învățare flexibile, dezvoltând modalități de creștere a ratei și a calității capacității de angajare.