2ο Ενημερωτικό δελτίο MMEHR , Ιούλιος 2021

2ο Ενημερωτικό δελτίο MMEHR , Ιούλιος 2021

 

Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του MMEHR παρουσιάζει το μάθημα MMEHR και το Εγχειρίδιο MMEHR, το οποίο διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά.

Μέσα από αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο, κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και παρακολούθησης του μαθήματος MMHER.
Επιπλέον, το Εγχειρίδιο MMEHR, που χρησιμοποιήθηκε στο έργο ως μεθοδολογία για την πιλοτική εφαρμογή του έργου, προσφέρεται επίσης ως μοντέλο για την εσωτερική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Διαβάστε το 2ο ενημερωτικό δελτίο του MEEHR