Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων - Βιομηχανία 4.0

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων - Βιομηχανία 4.0

O σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος MMEHR έχει βασικό στόχο την ανάπτυξη του μαθήματος «Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων - Βιομηχανία 4.0», το οποίο αναγνωρίζει τα «κενά» γνώσης στον τομέα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και παρέχει ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και για τους φοιτητές σε αντίστοιχα πεδία.