Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου

The kick off meeting

Το έργο MMEHR ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2019. Η πρώτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία από τον εταίρο Europa-Zentrum Baden-Württemberg στη Στουτγάρδη στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2019, με την παρουσία του διευθυντή του Europa-Zentrum Baden-Württemberg, Florian Setzen.